Əlaqə

Äåëîâûå ëþäè

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Ağa Nemətulla küç. 81
Tel.: (+994 12) 465 61 45
Mob.: (+994 50) 761 00 96
Faks: (+994 12) 465 81 98
E-mail: enilikmanager@gmail.com

Mağaza:
Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Ağa Nemətulla küç. 81
Tel.: (+994 12) 465 61 45
Mob.: (+994 50) 761 00 96
Faks: (+994 12) 465 81 98